تلفن : 33343090 - 33342259

ایمیل : navidpharmacy1332@gmail.com

مشاور تلفنی: 33348004

آدرس : تهران - پیروزی - چهارراه کوکاکولا

مجوز داروخانه نوید